ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η πρότυπη μονάδα “Φροντίδας ηλικιωμένων” ΛΕΩΝΙΑ, αναζητεί υγειονομικό προσωπικό, Νοσηλευτές ΤΕ, ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών. Υπεύθυνος επικοινωνίας Καλοσόπουλος Αργύριος.. Αποστολή βιογραφικών…