ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχετικά με την υλοποίηση του νέου στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου», η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ενημερώνει τα εξής: Στις πρώτες εβδομάδες…