ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ”Έγκριση απασχόλησης προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις νυχτερινές και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των…