ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με τον βαθμό του Υποστράτηγου Εκτός Οργανικής Θέσης αποστρατεύεται ο μέχρι πρότινος Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας Γεώργιος Αδαμίδης. Ο κ.…