ΥΠΟΒΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 12 ΜΑΪΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2 /2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ανακοινώνει…