ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΛΕΚΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕ