2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ