ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Έναν καινούριο, σύγχρονο χώρο προετοιμασίας γονεϊκότητας και ψυχοπροφύλαξης δημιούργησε το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας . Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται…