ΑΛΛΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

«Είναι βαρύτατο αμάρτημα όταν κάποιοι πιστοί, και μάλιστα Κληρικοί, χωρίζουμε τους ανθρώπους με κομματικά κριτήρια και ταυτιζόμαστε με μια κομματική…