ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Από τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) γίνεται γνωστό ότι, την Πέμπτη 7 Μαρτίου από την ώρα 11:00 έως…