ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ για την απαγόρευση επαγγελματικής ερασιτεχνικής αλιείας στη…