ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΡΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Το σύστημα θέρμανσης καπνού της ΒΑΤ, glo, έλαβε τεκμηριωμένο επιστημονικά ισχυρισμό από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας για μικρότερη συγκέντρωση χημικών…