ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης…

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΟΥ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ…

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει διαγωνισμό, για τον Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας, με προϋπολογισμό 44.516,00 ευρώ. Στο εκσυγχρονισμό περιλαμβάνεται:…

Η Χλωρίς (Chloris) ήταν η θεά της βλάστησης στην ελληνική μυθολογία και φέτος «χάρισε» το όνομά της στη συμμετοχή των…