ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ

Κατόπιν απόφασης της ελληνικής Αστυνομίας, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση…