ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προσδοκώντας ένα περιβάλλον με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους και ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου το…

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις», το οποίο προβλέπει τη σύσταση Νομικού…