ΔΩΡΕΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους Βαθμοφόρους και τα μέλη του Προσκοπικού Δικτύου του 3ου Συστήματος Δασοπροσκόπων Βέροιας…