ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ 1.663ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ