ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης και προσαρμογής στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, το ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας πραγματοποίησε με επιτυχία τρεις σημαντικές ενδοσχολικές…