ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Σ1 ΚΑΙ Σ10

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ   Α. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις     του     άρθρου      52     Ν.2696/99       “Περί      κυρώσεως   του    Κ.Ο.Κ.”,     …