ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΤΟΛΗΣ-ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Εργασίες αντικατάστασης αρμών συστολής- διαστολής επί της γέφυρας Αξιού στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών…