ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Eργασίες συντήρησης είναι σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες…