ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο Γεώργιο Τζήμα και τον Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας, Ταξίαρχο Γεώργιο Αδαμίδη, υποδέχθηκε…