ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η απρόσκοπτη ανάπτυξη, συμπερίληψη και ανεμπόδιστη συμμετοχή των ανάπηρων παιδιών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και η άρση…