ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Την Τρίτη, 21/03/2023 και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας στην πόλη της Βέροιας, θα βρίσκονται…