ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ -ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Το Ευρωπαϊκό έργο Rest with EU εστιάζει στον εντοπισμό και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων και λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες…