ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ

Με την συμμετοχή εκατόν είκοσι (120) εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα η ΔΔΕ Ημαθίας συμμετείχε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην…