ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου καταθέτουν οι δικαιούχοι του προγράμματος βιολογικής γεωργίας τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων. Σύμφωνα με…