ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Αντιμέτωποι με περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών, αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, άνοδο των επιτοκίων αλλά και αύξηση του κόστους συντήρησης ακινήτων…