ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΙΑΝΙΔΗΣ

Αριστερά στη φωτογραφία ο Γιάννης Κιρκιλιανίδης και δεξιά ο Αποστόλης Παπαδόπουλος. Και οι δυο αποτελούν δύο ισχυρά «χαρτιά» των αυτοδιοικητικών…