ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας με ισχύ από 15η Ιουλίου…