ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για την ελαιοπαραγωγή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του χειμώνα. Στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην ελαιοπαραγωγή και στη…