ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας συμμετέχει σε πρόγραμμα ΚΑ1 Erasmus+ με τίτλο «Αναβάθμιση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Στο…