ΠΑΚΕΤΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Το πετυχημένο μοντέλο που εφαρμόστηκε στα απορρυπαντικά και είδη προσωπικής φροντίδας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να συμπιεστούν οι τιμές, ετοιμάζεται…