ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας ανακοινώνει ότι άρχισε η τμηματική παράδοση της δωρεάς της συλλογής του συγγραφέα στη Βιβλιοθήκη.…