ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ

Εντείνονται οι πιέσεις προς την κυβέρνηση για επαναλειτουργία και μάλιστα σε μόνιμη βάση, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα αδήλωτα τετραγωνικά.…