ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Την σύμβαση για την προμήθεια Μηχανημάτων και εξοπλισμού για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας και καθαριότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας, υπέγραψε…

Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 02 Μαΐου 2023 το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας παρουσία του Δημάρχου Αλεξάνδρειας…

Συνεδρίασε σήμερα την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας παρουσία του Δημάρχου…