ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Οκτώ Μαρτίου και για μια ακόμη χρονιά η “Ημέρα της Γυναίκας” είναι εδώ, για να μας θυμίζει προβλήματα και καταστάσεις…