ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές 14.466 καταρτιζόμενων που συμμετείχαν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) τα έτη 2018…