ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ