ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ