ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΙΑΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 42.5%

Σε πολιτική συμφωνία για περισσότερο φιλόδοξους στόχους για την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030 κατέληξαν σήμερα οι…