ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανοιχτή εργολαβία για δύο χρόνια, στη διάρκεια των οποίων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξασφάλισε τους αναγκαίους πόρους ύψους 2.6 εκ. ευρώ για τη συντήρηση του…