ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                                             Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 1.    Βασίλειος Παπαδόπουλος 2.    Αλέξανδρος Τσαχουρίδης 3.    Στέργιος Διαμάντης…