ΤΣΙΓΑΡΟ

• Κοινωνική πίεση για τους καπνιστές τσιγάρων • Καθολικό αίτημα για επαρκή ενημέρωση αναφορικά με τις εναλλακτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες, λύσεις.…