ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ